1. Înscrierea în clasa pregătitoare:
– Înscrierea se face începând cu 4 martie 2019, conform calendarului comunicat de Minister;
– Oferta școlii noastre este de trei clase – 2 în cartierul Gheorgheni și una în cartierul Mănăștur;
– Numărul maxim de elevi în fiecare clasă este de 22;
– După finalizarea înscrierilor, înainte de publicarea listelor cu elevii admiși, elevii înscriși vor participa la o activitate educativă recreativă organizată de învățătoarele care vor prelua clasele pregătitoare. La aceste activități va participa și consilierul școlar. Prezența la activitate a elevilor înscriși este obligatorie. În cazul absenței , din cauze bine întemeiate, elevul va trebui să fie evaluat de consilierul școlar.
– Criteriile specifice de selecție a elevilor:

a) Părinții fac parte dintr-o biserică fondatoare sau susținătoare a Liceului Teoretic Creștin Pro Deo;
b) Locul de muncă al părinților este în apropierea școlii.

– Taxa de înscriere este de 200 lei, achitată la casieria liceului;
– Dosarele se depun la secretariatul din Mănăștur, în perioada 4-22 martie, de luni până vineri între orele 8-16, iar miercurea între orele 8-18;
– Acte necesare:

a) Certificatul de naștere a elevului (copie și original);
b) Copie după cartea de identitate a părinților;
c) Cerere tip cu anexă;
d) Fișă psihopedagogică (completata de grădinița de proveniență);
e) Fișa psiho-somatică (pentru elevii care nu au împlinit 6 ani până la 1 sept. 2019)
f) Alte acte care clarifică situații de boală sau dificultăți de orice fel ale elevului înscris;
g) Recomandare din partea bisericii pe care o frecventează părinții
elevului.

2. Înscriere în clasa a V-a:
– Oferta educațională este de două clase a câte 22 de elevi fiecare;
– Profilul : intensiv engleză;
– Elevii vor susține un test la limba engleză (detalii privind programa, tipul
de subiecte, data examinării urmând a fi publicate pe siteul liceului);
– Elevii veniți din afara școlii noastre vor susține și un test la limba română
și matematică;
– Nota minimă de admitere este 7,00.
– Taxa de înscriere este de 200 lei;
– Acte necesare:

a) Certificatul de naștere a elevului (copie și original);
b) Copie după cartea de identitate a părinților;
c) Fișa medicală.

3. Înscriere liceu:
– Profilul Științe ale Naturii, filieră teoretică – 1 clasă – 22 elevi;
– Profilul Științe sociale, filieră teoretică – 1 clasă – 22 elevi;
– Elevii sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediei de admitere
calculate în urma susținerii Evaluări Naționale, cu următoarele precizări:

  • La profilul Științe ale Naturii, se impune ca barem de admitere nota 8,00 la matematică obținută la Evaluarea Națională;
  • Pentru elevii cu nota la matematică între 7.50-7.99, se va organiza o testare suplimentară, în cazul în care locurile nu sunt ocupate;
  • La profilul Științe sociale, se impune ca barem de admitere nota 7,50 la limba română obținută la Evaluarea Națională;
  • Nota la purtare 10 la ambele profile.

– Taxa de înscriere 200 lei;
– Elevii veniți din străinătate vor fi evaluați individual, decizia urmând a fi
luată în Consiliul de Administrație.