Începând cu data de 27 Mai 2024 până în 31 Mai 2024 au loc înscrierile pentru învățământul preșcolar.

Cererile de înscriere se completează și se depun în format fizic la secretariatul Liceului Teoretic Creștin „Pro Deo” în intervalul orar 10:00 – 13.00.

Actele necesare pentru înscriere:
⚜️Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie;
⚜️Certificatul de naștere a copilului în original și copie;
⚜️Adeverința de membru din partea bisericii;
⚜️Adeverința de la locul de muncă care să ateste apropierea de sediul liceului Pro Deo;
⚜️Cererea tip (se completează la secretariat).

Criterii specifice de departajare:

a) Părinții aparțin unei biserici membre a Fundației Pro Deo și susținătoare a Liceului Teoretic Creștin „PRO DEO”;
– Adeverință de membru din partea bisericii
b) Unul dintre părinți să aibă locul de muncă sau domiciliul în proximitatea școlii noastre.
– Adeverință de la locul de muncă / carte de identitate care să ateste proximitatea domiciliului.

Mai multe informații:
https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-prescolar/

Vă așteptăm cu drag!